Allmänna villkor

Våra villkor

 

Inlämning

Det är viktigt att känna till butikens villkor och regler när du lämnar in kläder för försäljning. Om en vara inte säljs och inte hämtas ut inom 90 dagar efter försäljningstiden, övergår äganderätten av varan till butiken. Butiken kan då disponera över varan som de önskar. Innestående försäljningskommission kan hämtas ut inom 12 månader från inlämningsdatum. Efter det förfaller försäljningskommissionen till butiken och inlämningskunden kan inte längre göra anspråk på eller begära ut den.

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Vi på Walk In Closet värnar om våra kunders och användares personliga integritet och därför har vi också hög skyddsnivå för de personuppgifter som hanteras av oss. För oss på Walk In Closet är det viktigt att du förstår hur dina uppgifter behandlas och används av oss samt hur vi tar ansvar för dessa. Vår integritetspolicy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dessa. Walk In Closet har och kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part.

Personuppgifter är all information som kan hänföras till din person såsom t ex namn, adress, e-post, telefonnummer m m.

Informationen kommer att användas i syfte för att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. I detta syfte har vi också behov av att kunna föra över dessa uppgifter till våra samarbetspartners. Informationen som samlas för att kunden ska kunna genomföra ett köp används endast för detta ändamål och kommer inte att spridas till någon utomstående, förutom i samband med att din beställning behandlas. Vi kommer under inga omständigheter att sälja dina uppgifter vidare.

Leveransadress och leveransvillkor är information som endast vår frakt- och betalningspartner får ta del av. I praktiken innebär det att alltså denna typ av information ligger utanför vår direkta kontroll. Du har alltid möjlighet att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du ändra uppgifterna eller välja att ta bort dem.

KOMMUNIKATION

Genom att godkänna våra villkor som nämns här accepterar du också att vi kommunicerar med dig via telefon (inkl sms), e-post eller andra medier. Du har givetvis alltid möjlighet att avregistrera dig för vidare kommunikation från vår sida – det är bara att meddela oss din önskan.

När det gäller nyhetsbrev så delar vi på Walk In Closet aldrig med oss av din e-postadress. Du får dessa nyhetsbrev för att du aktivt har tackat ja till detta. Önskar du avregistrera dig från dessa kan du enkelt göra detta.